BAGLAME ZA DRVENE RAMOVE TRANSPORTNIH PALETA

Ramovi za palete nemaju sopstveni pod i stoga se moraju kombinovati sa EURO-paletama.Okviri se mogu naslagati, kako bi se dobila veća visina unutrašnjeg, uokvirenog prostora.
Iz našeg proizvodnog programa izdvajamo baglame kojima se povezuju stranice ramova.
Površinska zaštita: Galvanski cink-žuta pasivizacija