ABOUT US

Naša poslovna politika je zasnovana na činjenici da je kupac naših proizvoda i usluga razlog našeg postojanja i mjerilo našeg uspjeha. Naša dosadašnja praksa i stečeni ugled, obavezuju nas na balansirano zadovoljavanje potreba i zahtijeva svih zainteresiranih strana uz odgovarajući respekt prema zdravlju i sigurnosti ljudi, što dokazuju i certifikati koje posjedujemo ISO 9001:2015 i ISO 45001:2018