Interne sekundarne operacije: Ključ visokokvalitetnog i isplativog štancanja metala

Welding

Elektrootporno zavarivanje

Elektrootporno zavarivanje je isplativa i učinkovita metoda za spajanje različitih metala kao što su čelik, aluminij, mesing i bakar. Ova metoda stvara čvrste i pouzdane zavarene spojeve, osiguravajući trajnost i dugovječnost gotovih proizvoda. Također, nudi brzo i precizno zavarivanje, smanjuje vrijeme i troškove proizvodnje, te održava kvalitetu proizvoda.

Naše tehnike elektrootpornog zavarivanja

 • Tačkasto zavarivanje
 • Linijsko / šavno zavarivanje
Heat treating

Termička obrada

Termička obrada je precizan i složen proces čišćenja, zagrijavanja i hlađenja u kontrolisanoj atmosferi kako bi se promijenila mikrostruktura materijala i optimizovale njegove fizičke i mehaničke karakteristike potrebne da gotovi proizvod radi kako je navedeno.

Naše tehnike termičke obrade

 • Kaljenje
 • Žarenje
 • Cementacija
 • Karbonitriranje
Metal machining

Strojna obrada metala

Strojna obrada metala je ključni proces u štancanju metala koji uključuje pažljivo uklanjanje viška materijala s radnog komada kako bi se postigli željeni oblik i veličina u skladu sa specifikacijama proizvoda.

Naše tehnike strojne obrade

 • Tokarenje
 • Glodanje
 • Bušenje
Surface finishing

Završna obrada površine

Završna obrada metalne površine poboljšava teksturu površine i tačnost dimenzija i oblika, omogućujući nam postizanje vrlo uskih tolerancija i isporuku proizvoda proizvedenih prema tačnim specifikacijama.

Naše tehnike završne obrade

 • Brušenje
 • Poliranje
 • Vibro poliranje
 • Odmašćivanje i čišćenje
Surface protection

Zaštita površine

Zaštita površine nanošenjem premaza poboljšava kvalitetu i performanse gotovog proizvoda. Površinski premaz povećava otpornost proizvoda na mehaničke, hemijske i atmosferske uticaje, produžujući njegov vijek trajanja. Također, proizvode čini estetski privlačnijim.

Naše tehnike premazivanja

 • Elektrostatsko lakiranje prahom
 • Lakiranje mokrim postupkom

Kontaktirajte nas ako imate pitanja o našoj kompaniji, proizvodima ili mogućnostima štancanja po narudžbi

Scroll to Top